Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Kukorelliho 55
08501 Bardejov

https://ecodog.sk/

Kontaktná osoba

Katarína Talianová
tel: 0940060003
email: info@ecodog.sk

MARTAL s. r. o.

Spoločnosť MARTAL, s. r. o., sa venuje efektívnym ekologickým riešeniam prevažne v oblasti prevencie a dopadu neefektívnej likvidácie psích exkrementov, s cieľom zabrániť rozširovaniu nákazlivých chorôb, ktoré sú prenosné zo psa na človeka. Výsledkom takmer 19-ročného úsilia v oblasti vývoja a výskumu tejto problematiky v spolupráci s Technickou Univerzitou v Košiciach je hygienické celosvetovo certifikované zariadenie EcoDog Toilet chránené patentom, ktoré má pozitívny ohlas u veterinárov, pracovníkov samospráv, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.
 


Riešenia