Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Žltá 14
85107 Bratislava

http://www.2ka.sk/

Kontaktná osoba

Peter Pasečný
tel: 0908581004
email: peter@2ka.sk

2ka, s. r. o.

Ateliér 2ka sa zaoberá kompletnou projektovou činnosťou v oblasti krajinnej architektúry a priestorového plánovania. Okrem zelenej infraštruktúry sa ateliér venuje urbánnemu dizajnu a tvorbe tvrdých priestorov mesta ako sú námestia a uličné priestory. Ateliér spracováva projektovú dokumentáciu od najmenších mierok záhradných úprav cez parky, sídliská, námestia, mestské štvrte s kombinovanou výstavbou, až po posudky na certifikáciu BREEAM a LEED a posudky na krajinný ráz v rozsahu niekoľko desiatok kilometrov v stupni od konceptu až po realizačný projekt stavby.


Riešenia