Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Javorová 2
911 01 Trenčín

https://lestn.sk/

Kontaktná osoba

Lucia Čibenková
tel: 0905628027
email: les@lestn.sk

LES, s.r.o.

LES, s. r. o., je regionálnym spracovateľom drevného odpadu a výrobcom ekobrikiet, ekopeliet a ďalších výrobkov. Firma má všetky potrebné povolenia a technické vybavenie na zhodnocovanie a recykláciu drevného odpadu, t. j. na zber, uskladnenie a ďalšie spracovanie drevného odpadu (piliny, hobliny, orezy stromov, palety, starý nábytok, okenné rámy, dvere a i.). Svoje služby ponúka lokálnym samosprávam a firmám.

 


Riešenia