Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Tomášikova 64
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

https://www.ewia.sk/

Kontaktná osoba

Michal Smolák
tel: +421 905 823 467
email: michal.smolak@ewia.sk

Ewia, a. s.

Spoločnosť ewia, a. s., vznikla s cieľom naplnenia predstavy o cirkulárnej ekonomike. Jej víziou je spoločnosť bez odpadov. Odpad, ktorý dnes končí na skládke, môže mať racionálne využitie. S touto víziou ewia, a. s., podporuje vedu a výskum v oblasti obnoviteľných zdrojov, zapája sa do vytvárania koncepcie bezodpadového hospodárstva, podporuje aktívne vzdelávanie obyvateľstva, uplatňuje využívanie najmodernejších technológií v oblasti premeny odpadu na surovinu a jej energetické využitie. 

Spoločnosť je súčasne partnerom pre komunálnu sféru, ako aj pre priemyselný sektor pri výstavbe a prevádzke zariadení na spracovanie a zhodnotenie odpadov.


Riešenia