Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Slnečná 211/1
010 03 Žilina

https://www.mim.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Jana Dvončová
tel: +421 903 567 332
email: jana.dvoncova@mim.sk

MIM, s. r. o.

Spoločnosť MIM, s. r. o., vstúpila v roku 2000 na slovenský trh s ponukou konzultačných služieb v oblasti IT. Za krátky čas sa vypracovala na uznávanú poradenskú a implementačnú spoločnosť. Postupne pribudli kompetencie a skúsenosti z oblastí analýzy a optimalizácie procesov verejnej správy a business intelligence.

Viac ako 8 rokov sa MIM venuje manažmentu dát. Svojimi odbornými kapacitami prispieva k tvorbe koncepčných riešení využívania dát na automatizáciu procesov štátnych organizácií, integráciu informačných systémov verejnej správy a podieľa sa na návrhu, realizácii a rozvoji riešenia podporujúceho koncept „jedenkrát a dosť".

V roku 2018 vstúpila spoločnosť MIM do segmentu územných samospráv s vlastným riešením optimalizácie vývozu zmesového komunálneho odpadu (ESONA), ktoré si na slovenskom trhu rýchlo našlo zákazníkov vzhľadom na jeho jedinečnosť, jednoduchosť a vysokú nákladovú efektívnosť. Počas svojho pôsobenia spoločnosť realizovala viac ako 300 projektov a podporila 45 zákazníkov a partnerov.


Riešenia