Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

A.Hlinku 2568/33
960 01 Zvolen

https://www.narask.sk

Kontaktná osoba

Ing. Ján Plesník
tel: +421905361767
email: naraslovensko@gmail.com

Národná recyklačná agentúra Slovensko

Cieľom stratégie Národnej recyklačnej agentúry Slovensko (NARA-SK) je vytvárať vyvážené a zdravé vzťahy vo výskume, vývoji, inovácii, výrobe, spotrebe  a obchode so sociálnym dopadom na obyvateľov. Jednotlivé nástroje a metódy obehového hospodárstva, ktoré aplikuje, súvisia s motiváciou v sociálnej stabilite, znižovaní environmentálnej záťaže a ekonomickej udržateľnosti. Systémovým prístupom prináša tvorbu integrovaných riešení. Základom je tvorba nových produktov v ich životnom cykle. Postupnými krokmi dbá o dokonalé uzatváranie produkčných tokov tak, aby nevznikal odpad, resp. vstupoval ako surovina v rámci výrobno-obchodného reťazca.

Presvedčením NARA-SK je, že ako pre prírodu platí zákon zachovania energie, tak aj pre našu civilizáciu a slobodný trh musí platiť zákon zachovávania práce a ľudskej tvorivosti. Príroda sa našťastie, na rozdiel od človeka, nedá oklamať.

NARA-SK je otvorená pre každého, kto nielen pozná, ale aj ctí princípy udržateľného rozvoja: Sociálny, Environmentálny, Ekonomický.


Riešenia