Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Lamačská cesta 45
84103 Bratislava

https://www.asekol.sk/

Kontaktná osoba

Jozef Neupauer
tel: +421 948 991 900
email: neupauer@asekol.sk

ASEKOL SK, s. r. o.

ASEKOL SK je organizácia zodpovednosti výrobcov založená v roku 2010 významnými výrobcami a dovozcami elektrozariadení, batérií, akumulátorov, obalov a neobalových výrokov. V zastúpení výrobcov a dovozcov ASEKOL SK organizuje a financuje systém triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov a jeho zhodnocovanie a recykláciu, ako aj celoštátny systém zberu, dopravy a spracovania elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov. ASEKOL SK je najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory a najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia v oblasti spotrebnej elektroniky.


Riešenia