Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Materskej školy 30
943 42 Gbelce

https://fenntarthatobbfelvidekert.eu/

Kontaktná osoba

Pavol Pék
tel: 0911320044
email: fenntarthatobbfelvidekert@gmail.com

ZA UDRŽATEĽNÉ PODUNAJSKO, O. Z.

Za udržateľné Podunajsko je občianskym združením združujúcim  angažovaných aktérov v území, s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj vidieckeho priestoru Podunajska. Zámerom občianskeho združenia je realizácia a implementácia stratégie regionálneho a miestneho rozvoja vedeného komunitou a všestranná podpora udržateľného rozvoja Podunajska.


Riešenia