Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Dvorecká 892/25
914 41 Trenčín

https://ovocnystrom.sk/

Kontaktná osoba

Ľudovít Vašš
tel: 0948501520
email: vass.ludovit@gmail.com

Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty

Občianske združenie Ovocná halúzka je skupina mladých ľudí, ktorých spojil záujem o ovocinárstvo a prírode blízke hospodárenie v krajine. Od roku 2012 sa intenzívne venuje záchrane rozmanitosti ovocných odrôd a praktickej ochrane krajiny. Hlavným dôvodom vzniku združenia sadárov Ovocný strom bola odpoveď na dopyt po výsadbách dlhovekých ovocných stromov, reze dospelých stromov s garanciou kvality a ovocinárskom vzdelávaní.  Rokmi získané ovocinárske zručnosti a skúsenosti pretavili do založenia ovocnej škôlky so zameraním na pestovanie dlhovekých drevín v súlade s udržateľným poľnohospodárstvom.


Riešenia