Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Opatovce nad Nitrou 543
972 02 Opatovce nad Nitrou

https://www.zelenybicykel.sk

Kontaktná osoba

Edita Bednárová
tel: 0907377879
email: edita@zelenybicykel.sk

2brothers, s.r.o.

Koncom roku 2015 zakladatelia projektu (bratia Dianovci: Mirety a Jaroslav) úspešne ukončili svoje 7-ročné podnikanie v doprave (taxi služba). Hľadali nové možnosti, ako investovať svoje peniaze a zužitkovať dlhoročné podnikateľské skúsenosti. Chceli priniesť službu, ktorá by pozitívne ovplyvnila životy čo najväčšieho počtu ľudí a nakoniec si vybrali ,,bike sharing". Trápila ich hustnúca premávka a zápchy aj v tak malom meste, ako je Prievidza, výfukové plyny áut a emisie, ako aj moderný životný štýl ľudí, ktorí zabúdajú na aktívny pohyb a zdravím doplácajú na svoju pohodlnosť.
Rozvinuté krajiny už vedia, že funkčné mestá sú založené na cyklistických chodníkoch a systémoch zdieľaných bicyklov. Po príchode projektu Zelený bicykel, prvého komerčného bike sharingu, sa tak iaj Slovensko zaradilo medzi tieto krajiny. Cieľom je nielen budovanie povedomia o alternatívnom, zdravšom, ekologickejšom spôsobe prepravy na krátke vzdialenosti, ale aj aktívna komunikácia so samosprávou a zlepšovanie podmienok v okresných a krajských mestách.


Riešenia