Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Nižná Voľa 30
08621

www.niznavola.sk

Kontaktná osoba

Ing. Marcel Kaščák
tel: 0905836055
email: obecniznavola@centrum.sk

Obec Nižná Voľa

Obec Nižná Voľa je domovom pre 270 obyvateľov a nachádza sa v nej stredisko environmentálneho vzdelávania pri miestnej ZŠ. Keďže sa riadime heslom „myslieť dopredu“, v obci realizuje množstvo environmentálnych projektov, ktoré sú inšpiráciou pre všetky domácnosti a žiakov miestnej základnej školy. Takto si vlastných občanov učíme vážiť si životné prostredie, v ktorom žijú a zveľaďovať ho pre ďalšie generácie. Jednoducho prakticky poukazujeme na proekologické smerovanie našej obce a tým aj celej spoločnosti. Obec Nižná Voľa sa nachádza v záplavovom území, pretože je situovaná v údolí potoka Čarnošina s početnými lesnými prítokmi a strmými svahmi. Dlhotrvajúce obdobia sucha v letných a jesenných mesiacoch sú spojené s nedostatkom vody. Tieto suché periódy sú prerušované niekoľkodennými dažďami s vysokým úhrnom zrážok, prípadne silnou búrkovou činnosťou s intenzívnymi zrážkami, ktoré vedú k vzniku povodní. V súčasnosti je obec realizátorom projektu „Propagácia vidieckej krajiny a jej zdravého životného prostredia“, kde zvyšujeme občanom environmentálne povedomie.


Riešenia