Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Bratislavská 9
91105 Trenčín

http://www.zvsp.sk/

Kontaktná osoba

Štefan Škultéty - generálny sekretár
tel: 00421903720675
email: skultety@zvsp.sk

Zväz sklárskeho priemyslu SR

Zväz združuje výrobcov skla a príbuzných odvetví. Výrobcovia skla tavením skla produkujú emisie a jednou z úloh zväzu je zníženie emisií zmenou surovín, technológií, tavenia. Súčasne zväz podporuje riešenia recyklácie skla. Zvýšenie recyklácie znamená značný prínos v enviro politike, v obehovom hospodárstve a znižovaní emisií.


Riešenia