Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

ECOSE Technology

01.01.2020 - ECOSE Technology je nová revolučná technológia spájania bez formaldehydov, založená na rýchlo obnoviteľných materiáloch namiesto materiálov na petrochemickom základe. Redukuje obsiahnutú energiu a poskytuje vysokú environmentálnu udržateľnosť. ECOSE ...

Rýchlonabíjacie stojany GreenWay

01.01.2020 - Rýchlonabíjacie stojany GreenWay sú rovnomerne rozmiestnené v blízkosti exitov rýchlostných a diaľničných ciest na Slovensku tak, aby ste čas dobíjania Vášho elektromobilu mohli zmysluplne využiť. Vďaka GreenWay sieti je elektromobil plnohodnotne vyu...

Séria kompresorov NT

01.01.2020 - Sériu kompresorov NT sme vyvinuli na uspokojenie rastúceho dopytu po komerčných chladiacich zariadeniach s nižšou energetickou náročnosťou a hlučnosťou. Kompaktný tvar a zdvihový objem zväčšený na 27,8 cm3 ponúka viac výhod z hľadiska účinnosti, hluč...

Predaj nabíjačiek na elektromobily

01.01.2020 - Verejné rýchlonabíjacie stojany sú iba jedným z riešení ako nabíjať elektrické auto. Primárne sa elektromobily dajú nabíjať doma resp. na pomalších verejne prístupných nabíjačkách. Pomalá nabíjačka nie je iba jednoduchá zásuvka. V GreenWay Vám poradí...

Nízkoenergetické domy

01.01.2020 - Pojem nizkoenergetický dom je v súčasnosti pomerne dosť zaužívaný a zahŕňa všetky budovy, ktoré sú vzhľadom na energetickú náročnosť úspornejšie v porovnaní s klasickou výstavbou. V slovenskej legislatíve a ani v technických normách neexistuje zatiaľ...

Aplikácia vylož smeti

01.01.2020 - Jednoduchá a praktická aplikácia ponúka prehľadný kalendár s najbližšími termínmi vývozu odpadu (komunálny odpad, plasty, papier, biologický rozložiteľný odpad) na adrese zákazníka, kde spoločnosť FCC realizuje zvoz odpadov. Aplikácia poskytuje ...

Financovanie triedeného zberu v samosprávach a vzdelávanie verejnosti

01.01.2020 - Výrobcovia obalov a neobalov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. Robia tak kolektívne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov akou je aj ENVI ...

Reno Matrace

01.01.2020 - Reno matrace sú prvky vyrobené z pletenej dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete, typ oka siete 6×8, so zinkovou povrchovou úpravou drôtu. Gabionové matrace sú rovnomerne rozdelené do buniek pomocou vnútorných priečok ktoré sú v osovej vzdialenost...

Predchádzanie vzniku odpadu – domáce kompostovanie

01.01.2020 - Odvoz komunálneho odpadu tvorí významnú časť rozpočtu každej samosprávy. Nádoby na komunálny odpad sú obvykle plné biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO), ktorý do nich nepatrí. Zníženie množstva BRKO v zmesovom odpade prináša benefity pre samospráv...

Technológia GREENGOOD – spracovanie kuchynských a reštauračných odpadov

01.01.2020 - Každé zariadenie, ktoré prevádzkuje služby spoločného stravovania, je povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Klasický zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu...

Energetické riešenia pre domácnosti

01.01.2020 - Zákazníkom z radov domácností je určená služba innogy Energetické poradenstvo, ktorú vykonávajú innogy experti – experti na energie a domácnosť. Ide o unikátnu a bezplatnú službu, ktorá sa vykonáva vo forme obhliadky domácnosti. Experti innogy s...

Kotly na biomasu

01.01.2020 - Kotly Boto Enviro vyrábame v súčasnosti najmodernejšou technológiou v podmienkach vlastných výrobných hál. Je naším potešením vytvárať a vyrábať pre Vás kotly najvyššej kvality, najprísnejšími technologickými štandardmi, najekologickejšou cestou v zm...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.