Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Predaj nabíjačiek na elektromobily

01.01.2020 - Verejné rýchlonabíjacie stojany sú iba jedným z riešení ako nabíjať elektrické auto. Primárne sa elektromobily dajú nabíjať doma resp. na pomalších verejne prístupných nabíjačkách. Pomalá nabíjačka nie je iba jednoduchá zásuvka. V GreenWay Vám poradí...

Papierové palety

19.12.2019 - Papierové palety sú ekologickým variantom paliet s rovnakou nosnosťou. Paleta sa skladá z povrchu palety, dutinky a obalu dutinky. Ponúkame aj možnosť vlastnej potlače. Naša papierová paleta bola testovaná a je certifikovaná....

Program revitalizácie krajiny a manažmentu povodí SR

16.12.2019 - Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky Realizáciou projektu v roku 2011 – 2012 a obnovou a rozšírením projektu v roku 2019 sa naplnil cieľ revitalizácie krajiny v poškodenej lesnej krajine v k. ú. Stará...

Vegetačné, zelené strechy a strešné záhrady

11.12.2019 - Ponúkame realizáciu zelených, vegetačných striech a strešných záhrad. Zároveň realizujeme údržbu a opravy striech....

Tepelné a zvukové izolácie na báze recyklovaného textilu

08.12.2019 - EKOSEN sú ohybné, pružné izolačné materiály z recyklovaných textilných vlákien. Vyrábajú sa najmodernejšou, ekologicky šetrnou metódou airlaid. Materiály EKOSEN majú: výborné termoizolačné vlastnosti - materiál použitých organických vlákien má ...

Recyklácia skla

25.06.2019 - Sklo je prírodný materiál, stopercentne a donekonečna recyklovateľný. Z recyklovaného skla sa opakovane vyrába spoločensky žiadaný tovar – obalový materiál, ktorý je hygienický a neškodný k životnému prostrediu, s nezmenenými úžitkovými chemickými a ...

e-IoT

13.06.2019 - Novinkou je IoT –Internet of Things (internet vecí), ktorý prináša vzdialený smart-monitoring pre rôzne druhy energií a médií. Jedná sa o monitoring elektrickej energie, vody, plynu, vnútornej teploty a vlhkosti a vonkajšej teploty. Monitorovací syst...

Vyčistená odpadová voda - produkt pre ľudstvo

17.04.2019 - Projekt je zameraný na čistenie odpadových vôd s použitím membránového gravitačného dosadzováka. Ide o technologický systém s filtračnou doskovou membránou, ktorý slúži v procese čistenia odpadových vôd k separácii kalu od vyčistenej vody. Nahrádza d...

Centrum zhodnocovania odpadov

17.04.2019 - Centrum zhodnocovania odpadov je v rámci SR jedinečné svojou komplexnosťou, týkajúcou sa nakladania s komunálnymi odpadmi, a zároveň najväčšou investíciou do odpadového hospodárstva, ktorú na Slovensku realizovala samospráva. Centrum predstavuje spra...

Paletový pooling

11.04.2019 - CHEP poskytuje svoje palety zákazníkom, ktorí na nich vykonajú distribúciu svojho tovaru na trh. O tomto pohybe informujú CHEP, ktorý následne zabezpečí efektívny prevoz do vlastného servisného strediska (celovozové prepravy na krátke vzdialenosti vď...

Šarišský hackathon

03.04.2019 - Mesto Prešov rozvíja Smart technológie v rôznych oblastiach. Využíva pritom aj fakt, že je samosprávou, ktorá má v SR najviac otvorených geodát, za čo ako jediná samospráva získala ocenenie CENA ITAPA 2017. To bolo v máji 2018 podnetom na zorganiz...

Systém inteligentného osvetlenia

03.04.2019 - Systém inteligentného osvetlenia ušetril Prešovu tisíce eur a milióny kWh elektrickej energie. Systém diaľkového riadenia verejného osvetlenia začalo mesto Prešov budovať ako prvé na Slovensku prostredníctvom správcovskej spoločnosti O.S.V.O. comp. K...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.