Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

FOND INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ

Stručný popis zdroja financovania

Poslaním Fondu inovácií a technológií je formou poskytovania rizikového kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike. Vznikol ako reakcia na vznikajúci dopyt po rizikovom kapitáli na podporu podnikateľov s nápadmi a je výsledkom spolupráce Slovak Business Agency (SBA) s investormi.

Forma poskytovania finančného zdroja

  • Kapitál vo forme ekvitného alebo dlhového financovania
  • Investičný horizont: 4 až 6 rokov
  • Výška investície: od 20 000 do 1 500 000 EUR

Informácie o prebiehajúcich výzvach