Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Stručný popis zdroja financovania

Cezhraničná spolupráca v slovensko-českom pohraničí bude v programovom období 2014 – 2020 zameraná na zhodnocovanie vnútorného potenciálu v prospech ďalšieho vyváženého rozvoja územia. Hlavný cieľ programu reaguje na kľúčovú výzvu pre regióny – vytvoriť príťažlivý región pre obyvateľov, podnikanie, investorov, a zároveň aj turistov a návštevníkov.

Forma poskytovania finančného zdroja

Nenávratný finančný príspevok.

Informácie o prebiehajúcich výzvach