Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

KET4CleanProduction

 • Zdroj: Slovak Business Agency
 • Dátum vyhlásenia: 06.06.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Finančná podpora a rozvoj MSP

 • Zdroj: NÁRODNÝ HOLDINGOVÝ FOND
 • Dátum vyhlásenia: 06.06.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 22.05.2019
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán (RO) pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP.
 • Kód: IROP-PO1-SC121-2019-48

zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 29.03.2019
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán (RO) pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo na základe rozhodnutia RO.
 • Kód: IROP-PO1-SC11-2019-44

výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 • Zdroj: Operačný program Rybné hospodárstvo
 • Dátum vyhlásenia: 01.02.2019
 • Dátum uzavretia:
 • Kód:

Mikropôžičky pre MSP (úver 2 500 € - 50 000 €, splatnosť 6 mesiacov - 4 roky, úroková sadzba 1,19 % – 9,03 %)

 • Zdroj: Slovak Business Agency
 • Dátum vyhlásenia: 01.01.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód: