Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

monitorovanie environmentálnych záťaží

  • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
  • Dátum vyhlásenia: 11.09.2015
  • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
  • Kód: OPKZP-PO1-SC142-2015-4

prieskum environmentálnych záťaží

  • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
  • Dátum vyhlásenia: 11.09.2015
  • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
  • Kód: OPKZP-PO1-SC142-2015-3